ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)22 เม.ย. 2564
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)22 เม.ย. 2564
3การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง22 เม.ย. 2564
4การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน22 เม.ย. 2564
5การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่22 เม.ย. 2564
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ22 เม.ย. 2564
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ22 เม.ย. 2564
8การรับชำระภาษีป้าย22 เม.ย. 2564
9การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่22 เม.ย. 2564
10การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ22 เม.ย. 2564
11การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ22 เม.ย. 2564
12การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน22 เม.ย. 2564
13การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)22 เม.ย. 2564
14การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)22 เม.ย. 2564
15การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)22 เม.ย. 2564
16การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ22 เม.ย. 2564
17การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)22 เม.ย. 2564
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา22 เม.ย. 2564
19การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา22 เม.ย. 2564
20การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)22 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|