ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/256620 ก.พ. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 227 ก.ค. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 127 ก.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 227 ก.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 127 ก.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 120 มิ.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 110 มิ.ย. 2565
8ส่วนหลังแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-พ.ศ.25708 ต.ค. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 25708 ต.ค. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61-65 เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 พ.ค. 2563
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)7 พ.ค. 2563
12ส่วนหลังแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-256420 ธ.ค. 2560
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 330 พ.ย. 2560
14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 231 ต.ค. 2560
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)30 ก.ย. 2560

1