ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม(ฉบับที่2) พ.ศ. 25637 ก.ค. 2565
2คู่มือการใช้งานระบบโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ6 พ.ค. 2565
3คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ24 มี.ค. 2565
4แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ23 มี.ค. 2565
5งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น14 มี.ค. 2565
6ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น8 มี.ค. 2565
7คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร10 ก.พ. 2565
8คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์3 ก.พ. 2565
9แผ่นพับ ก๊าซเรือนกระจก1 ธ.ค. 2564
10วารสาร ความรู้อินเตอร์เน็ต12 พ.ย. 2564
11วารสาร การเขียนหนังสือราชการ2 พ.ย. 2564
12คู่มือสำหรับเดินทางไปราชการชั่วคราว22 เม.ย. 2564
13คู่มือเบิกจ่ายตรง2 เม.ย. 2564
14คู่มือสมรรถนะหลัก17 มี.ค. 2564

1