ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25661 พ.ค. 2566
2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป 25671 ก.พ. 2566
3ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
4ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่2) ประจำปี 256522 มิ.ย. 2565
5ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่2) ประจำปี 256521 มิ.ย. 2565
6ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256523 พ.ค. 2565
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25652 พ.ค. 2565
8ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256428 มี.ค. 2565
9ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25652 ก.พ. 2565
10ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป 25662 ก.พ. 2565
11ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256525 ม.ค. 2565
12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป 25663 ม.ค. 2565
13ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ธ.ค. 2564
14ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร15 พ.ย. 2564
15ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 25649 พ.ย. 2564
16ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร18 ต.ค. 2564
17ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256412 ต.ค. 2564
18ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256412 ต.ค. 2564
19ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร24 ส.ค. 2564
20ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 256418 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|