ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
857
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
18,421
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
79,225
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.256630 พ.ย. 2565
2ประกาศขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256628 พ.ย. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 ต.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 25666 ก.ย. 2565
5คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี5 ก.ย. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256528 ก.พ. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภ.ด.ส.3)29 พ.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
13ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 29 พ.ค. 2563
14ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 29 พ.ค. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่9 พ.ย. 2561
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
19ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256010 พ.ย. 2559
20ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 255911 ธ.ค. 2558

1 2   >>  >|