ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร แต่โบราณมาบ้านโพธิ์ไทรมีต้นโพธิ์ไทรเยอะมากและคนย้ายมาก่อตั้งบ้านคือขุนโพธิ์ไทร เป็นกำนันตำบลคนแรกจึงตั้งเป็นตำบลโพธิ์ไทร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำมูล ลำโดมใหญ่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และป่าไม้เบญจ พรรณซึ่งเป็นที่สาธารณะ จึงเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกว่า ตำบลโพธิ์ไทร สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในลำดับที่ 3566 โดยยกฐานะจากสภาตำบลโพธิ์ไทรเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 มีระยะทางจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ถึงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 3 กิโลเมตร จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556