ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับการสนับสนุนกำลัง สมาชิก อปพร. 27 เม.ย. 2566สำนักปลัดDownload
คู่มือการจัดเตรียมเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
คำร้องขอแก้ไข ภดส.3 30 พ.ย. 2565กองคลังDownload
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.5) 30 พ.ย. 2565กองคลังDownload
แบบฟอร์ม คำร้องขอเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภดส 9 27 พ.ค. 2565กองคลังDownload
คำร้องแจ้งปลดป้าย -เปลี่ยนแปลงป้าย 1 พ.ย. 2564กองคลังDownload
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) 1 พ.ย. 2564กองคลังDownload
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 พ.ย. 2564กองคลังDownload
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 17 มิ.ย. 2563กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน 16 มิ.ย. 2563กองช่างDownload
แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 12 มิ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน 12 พ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มแจ้งถนนชำรุด 12 พ.ค. 2563กองช่างDownload
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้าสัญจรชำรุด 12 พ.ค. 2563กองช่างDownload
หนังสือมอบอำนาจ 12 พ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต 12 พ.ค. 2563กองคลังDownload
แบบ กส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12 พ.ค. 2563กองคลังDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 พ.ค. 2563กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ 12 พ.ค. 2563กองสวัสดิการสังคมDownload
หนังสือมอบอำนาจการรับเงินเบี้ยยังชีพ 12 พ.ค. 2563กองสวัสดิการสังคมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1