Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... (21 พ.ค. 2562)  
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (21 พ.ค. 2562)  
สรุปสาระสำคัญของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ (17 พ.ค. 2562)  
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (17 พ.ค. 2562)
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 (17 พ.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (10 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่... (01 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน... (01 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ฯล... (27 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (27 ก.พ. 2562)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำห... (05 ก.พ. 2562)
แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลโพ... (05 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำ... (05 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนี... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ... (09 พ.ย. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร และคณะ... (03 เม.ย. 2562)  

กองการศึกษา จัดพิธีมอบวุฒ... (29 มี.ค. 2562)  

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ น... (11 ม.ค. 2562)  

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ น... (13 ธ.ค. 2561)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ช้... (06 ธ.ค. 2561)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ... (05 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง (14 พ.ย. 2561)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พน... (10 พ.ย. 2561)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ... (25 ต.ค. 2561)

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหน... (25 ต.ค. 2561)

นายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข นา... (23 ต.ค. 2561)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ช้... (13 ต.ค. 2561)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ช้... (13 ต.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลรังแ... (26 ก.ย. 2561)

กิจกรรมรณรงค์เลิกกินปลาดิ... (17 ส.ค. 2561)

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ป... (31 ก.ค. 2561)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเ... (28 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (25 ก.ค. 2561)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (25 ก.ค. 2561)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรจัดทำโค... (09 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา... (03 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเ... (30 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา... (25 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้า... (10 เม.ย. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน... (06 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (22 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (15 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 (01 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th