Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (การเจาะบาดาลและก... (19 ธ.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (18 ธ.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ ร่างกฏกระทรวงออตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสี... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหร... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์ช่... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์ช่... (04 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (03 ก.ย. 2562)
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (02 ก.ย. 2562)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาต... (02 ก.ย. 2562)
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสร... (02 ก.ย. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์การป้อวกันแบะต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 (26 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมเท... (01 ก.ค. 2562)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (01 ก.ค. 2562)
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (01 ก.ค. 2562)
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (01 ก.ค. 2562)
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (28 มิ.ย. 2562)
มาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย... (12 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี... (11 พ.ย. 2562)  

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณ... (14 ต.ค. 2562)  

ลงพื้นที่นอกเหนือเวลาราชก... (07 ก.ย. 2562)  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (12 ส.ค. 2562)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (24 ก.ค. 2562)

กิจกรรมเปิดการเรียนการสอน... (19 ก.ค. 2562)

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอา... (19 ก.ค. 2562)

กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในว... (15 ก.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุ... (15 ก.ค. 2562)

กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูง... (09 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมผู้นำสตรีต้านภ... (29 พ.ค. 2562)

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำ... (25 พ.ค. 2562)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 พ.ค. 2562)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (24 พ.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุ... (17 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเ... (10 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้... (03 พ.ค. 2562)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร และคณะ... (03 เม.ย. 2562)

กองการศึกษา จัดพิธีมอบวุฒ... (29 มี.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (07 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (26 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถ... (19 มิ.ย. 2562)  
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โคร... (18 มิ.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา... (03 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเ... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค... (25 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้า... (10 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (08 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (10 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (07 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (09 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน... (06 ก.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th