เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี