Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั... (09 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่... (09 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (09 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ... (09 พ.ย. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ปีพุทธศักรา... (12 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (18 พ.ค. 2561)
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (05 ม.ค. 2561)
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย (29 ธ.ค. 2560)
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (29 ธ.ค. 2560)
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (28 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นพิทักษ์โลก (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่... (20 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (02 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป... (01 ส.ค. 2560)
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (06 มิ.ย. 2560)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (05 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหน... (25 ต.ค. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลรังแ... (26 ก.ย. 2561)  

กิจกรรมรณรงค์เลิกกินปลาดิ... (17 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ป... (31 ก.ค. 2561)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเ... (28 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (25 ก.ค. 2561)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (25 ก.ค. 2561)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรจัดทำโค... (09 ก.ค. 2561)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (08 ก.พ. 2561)

เงินขวัญถุงพระราชทาน กองท... (31 ม.ค. 2561)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเน... (13 ก.ย. 2560)

ประชุมสภา วันที่ 11 สิงหา... (11 ส.ค. 2560)

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอาย... (10 ส.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พน... (04 ส.ค. 2560)

ประชุมสภา วันที่ 1 สิงหาค... (01 ส.ค. 2560)

โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายา... (28 ก.ค. 2560)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปร... (02 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้... (06 เม.ย. 2560)

รวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญ... (22 พ.ย. 2559)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถว... (21 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (02 ต.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน... (06 ก.ย. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้... (22 ส.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (22 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (15 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 (01 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาด... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (01 พ.ย. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ... (01 พ.ย. 2560)
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังแคน ม.7 (20 ต.ค. 2560)
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสนามชัย ม.16 (20 ต.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th